میخواهیم سینه خود راکوچک کنم و بالا بکشم آیا می شود همزمان چربی اضافه سینه که در آورده می شود...

نام: مریم

سوال: باسلام میخواهیم سینه خود راکوچک کنم و بالا بکشم آیا می شود همزمان چربی اضافه سینه که در آورده می شود به باسن یا ساق پا تزریق کرد؟

 

پاسخ دکتر فاضلی:

باسلام
بله می شود

پیش فروش آپارتمان
.