مدت 3 ماه از عمل رینو اینجانب میگذرد آیا میتوانم از عینک استفاده کنم؟

نام: ردا

سوال: مدت 3 ماه از عمل رینو اینجانب میگذرد آیا میتوانم از عینک استفاده کنم؟؟

 

 

پاسخ دکتر فاضلی:
با سلام

بله اشکالی ندارد تا 6 هفته باید اجتناب کرد

پیش فروش آپارتمان
.