آیا با لیزر موهای زائد صورت ازببین میره و هزینه لیزرچقدر است؟

نام: سعید

سوال: ببخشید با لیزر موهای زائد صورت ازببین میره وهزینه لیزرچقدر است

 

پاسخ دکتر فاضلی:

باسلام
هر پاس 1500 تومان با 5جلسه حدود 80٪ از بین می رود.

پیش فروش آپارتمان
.